DIANDIAN CHAOREN  

点点超人

                   

时间:2018

内容:LOGO / VI / 包装 / 网页 / 拍摄

客户:点点超人儿童营养早餐点点超人为孩子们提供高质量的营养早餐。通过吉祥物的设计,尝试塑造出一个孩子们心中的超级英雄,并引导孩子对健康早餐的追求。超人结合了流行的超级英雄形象,也有中国武侠的成分。整体视觉鲜亮活泼,更容易受到小朋友的喜爱。

点点超人VI_01


点点超人VI_02


点点超人VI_03


点点超人VI_04


点点超人VI_05


点点超人VI_06


点点超人VI_07


点点超人VI_08

点点超人VI_09


点点超人VI_10


02-网页
02


03


04
06